Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Φαρμακοποιών της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2020 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις


Από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Σερρών γινεται γνωστό ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, θα διεξαχθούν διαδικτυακά ως εξής:


1) ΔΕΥΤΕΡΑ  30-11-2020      Ελληνική Φαρμακοποιία - Φαρμακοτεχνία, Έλεγχος Φαρμάκων
2) ΤΡΙΤΗ        01-12-2020      Εκτέλεση συνταγών - Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών
                                              Σκευασμάτων - Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων. 
3) ΤΕΤΑΡΤΗ 02-12-2020       Φαρμακευτική Εμπορευματολογία - Στοιχεία Ιστορίας - Νομοθεσία
4) ΠΕΜΠΤΗ  03-12-2020       Φαρμακολογία
5) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-12-2020  Τοξικολογία

Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας για τις online γραπτές εξετάσεις την πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων elearning.auth.gr, που παρέχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και για τις προφορικές εξετάσεις το λογισμικό τηλεδιασκέψεων Zoom.


Για τη συμμετοχή στην εξέταση είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην πλατφόρμα elearning. Αναλυτικές οδηγίες για σύνδεση στην πλατφόρμα θα δοθούν έγκαιρα στους υποψήφιους.


Οι online γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφόρων ειδών. Ενδεικτικά μπορεί να είναι: Πολλαπλής επιλογής (με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις), Αντιστοιχίσεις, Ερωτήσεις με μετακίνηση και εναπόθεση κειμένου σε κείμενο ή εικόνα, Ερωτήσεις τύπου Σωστό/Λάθος κτλ. Σε ορισμένες από τις ερωτήσεις μπορεί να υπάρχει και αρνητική βαθμολογία.


Οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται σε διαδοχικές σελίδες, δίχως να παρέχεται δυνατότητα επιστροφής ή διόρθωσης προηγούμενων απαντήσεων. Ο διαθέσιμος χρόνος για απάντηση κάθε ερώτησης θα είναι περιορισμένος και θα αντιστοιχεί σε περίπου 1 λεπτό.


Κατά την εξέταση θα λάβουν χώρα έλεγχος ταυτοπροσωπίας και απομακρυσμένη επιτήρηση. Για τους λόγους αυτούς θα είναι αναγκαία η παράλληλη σύνδεση μέσω της πλατφόρμας Zoom, με υποχρεωτική χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιείται είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες, με χρήση του λογισμικού τηλεδιασκέψεων Zoom.


Για τη συμμετοχή στην εξέταση προτείνεται χρήση ευρυζωνικής σύνδεσης με επαρκή σταθερότητα, συνεπώς θα ήταν προτιμότερη η χρήση υπολογιστή με ενσύρματη σύνδεση. Η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιείται από χώρο φωτεινό, που θα παρέχει και την αναγκαία για τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων ησυχία.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που έθεσε η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνεδρίαση υπ’αριθ. 3024/26-5-2020. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην εξέταση καλούνται:

 1. Να λάβουν γνώση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους, όπως:
  • σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • υπολογιστικό σύστημα
  • μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη (π.χ. κάμερα, μικρόφωνο, smartphone)
  • έγκαιρη ενεργοποίηση ιδρυματικών λογαριασμών για συμμετοχή στις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης Skype for Business, GoogleMeet, Zoom.
  • έγγραφη στο elearning.auth.gr
2) Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση πριν από τη συμμετοχή τους στην εξέταση ότι:

Έλαβαν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίηση τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχουν:
 • με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους
 • δεχόμενοι πως τα γραπτά που παραδίδουν αποτελούν προϊόν του δικού τους, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου
 • αποδεχόμενοι την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων (https://www.auth.gr/sites/default/files/politiki_exetaseon.pdf).
Η ώρα των εξετάσεων θα οριστεί από τους εξετάζοντες σε mail που θα λάβετε.

Την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση, πρέπει να καταθέσουν, μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Σερρών, οι υποψήφιοι που έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Το παράβολο 11,74 ευρώ, το προμηθεύονται από το Τ.Π.& Δανείων της Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρ.Ντήλ γωνία και το καταθέτουν μαζί με τα δικαιολογητικά τους ( λόγω της πανδημίας, μπορεί να σταλεί  ή να κατατεθεί αργότερα).

Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών την ημέρα που θα καταθέσουν την αίτηση τους.

Περισσότερες πληροφορίες κ. Καραγιαννίδη 2321350329.