Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Μειωμένα ενοίκια: 100.000 ιδιοκτήτες «κουρεμένοι» και χωρίς αποζημίωση – Ποιοι δεν έχουν αποζημιωθεί

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

/ by Newsroom

Πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, οι οποίοι εισέπραξαν από τους μισθωτές τους μειωμένα τουλάχιστον κατά 40% τα ενοίκια ενός ή περισσοτέρων εκ των μηνών της περιόδου Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί από το κράτος. Μεγάλος αριθμός εξ αυτών είναι σύμφωνα με τον "Ελεύθερο Τύπο", προχωρημένης ηλικίας ιδιοκτήτες καθώς και ιδιοκτήτες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που δεν είχαν την ευχέρεια να ενημερωθούν εγκαίρως για τα δικαιώματά τους κι έχασαν τις προθεσμίες υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων COVID. Υπάρχουν επίσης και δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που ενώ τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων COVID έχασαν τις αποζημιώσεις για καθαρά τεχνικούς λόγους που συνδέονται με εγγενείς αδυναμίες του συστήματος ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των δηλώσεων.

Επιπλέον, υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιοκτητών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναδρομικές περικοπές των ενοικίων τους, κατόπιν αποφάσεων των μισθωτών τους, οι οποίοι κατέστησαν εκ των υστέρων δικαιούχοι μειώσεων στα μισθώματα, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες δηλώσεις αλλαγής ΚΑΔ και δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας αναδρομικά για περιόδους για τις οποίες οι υποβολές δηλώσεων COVID είχαν ήδη λήξει. Oλα αυτά τα προβλήματα τέθηκαν υπόψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία τα συγκέντρωσε, τα ταξινόμησε και τα παρουσίασε με επιστολές της προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και τη Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ζητώντας την επίλυσή τους.

«Κόφτες»

Βάσει των όσων επισημαίνονται στις σχετικές επιστολές της ΠΟΜΙΔΑ, τα προβλήματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί στην πορεία της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων σε όσους ιδιοκτήτες έχουν υποστεί εισοδηματικές απώλειες από τις αναγκαστικές περικοπές των ενοικίων κατά τη διάρκεια του 2020 είναι, αναλυτικά, τα εξής:

1 Ιδιοκτήτες ηλικιωμένοι και απόδημοι χωρίς ενημέρωση. Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών, προχωρημένης ηλικίας και ιδιαίτερα από την περιφέρεια αλλά και τον απόδημο ελληνισμό, δεν υπέβαλε δηλώσεις COVID λόγω πλήρους έλλειψης ενημέρωσης για τις δηλώσεις αυτές και τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες υποβολής τους.

2 Αστοχίες και αδυναμίες του ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης των δηλώσεων COVIDΔεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να δεχθούν μείωση των εισπρακτέων ενοικίων κατά 40% την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 έχασαν τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται για ασήμαντες αιτίες τυπικού χαρακτήρα, που καταδεικνύουν ωστόσο τεχνικές αδυναμίες του συστήματος ηλεκτρονικής επεξεργασίας και εκκαθάρισης των δηλώσεων COVID. Συγκεκριμένα, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες:

* Τα ποσά του κανονικού ενοικίου τα οποία αναγράφονταν στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και τα ποσά των ενοικίων που αναγράφονταν στις δηλώσεις COVID διέφεραν ελάχιστα, κατά μικροποσά, που όταν όμως αρκετά για να προκαλέσουν ασυμφωνία κατά τη διασταύρωση των στοιχείων και να οδηγήσουν εντέλει στη μη εκκαθάριση των δηλώσεων COVID.

* Οι ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει τα μειωμένα ενοίκια στις δηλώσεις COVID, προβαίνοντας όμως σε αναγκαστικές στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων, οι οποίες είχαν ως συνέπεια τα ποσά που προέκυπταν μετά τις στρογγυλοποιήσεις να εμφανίζονται μειωμένα, σε σύγκριση με τα κανονικά ενοίκια, όχι ακριβώς κατά 40%, όπως έπρεπε, αλλά κατά ποσοστά 39,99% ή 39,98% κ.λπ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αυτόματα στην απόρριψη των δηλώσεων COVID, επειδή τα ποσοστά μειώσεων των ενοικίων που προέκυπταν ήταν χαμηλότερα από 40%!

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα: Το ακριβές μηνιαίο ενοίκιο που ελάμβανε ιδιοκτήτης από ξενοδόχο ενοικιαστή του ανερχόταν κανονικά σε 833,34 ευρώ (10.000 ευρώ ετησίως). Επειδή όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία υπέβαλε ο ιδιοκτήτης τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης δεν δέχεται δεκαδικά ψηφία, ο ιδιοκτήτης στρογγυλοποίησε το μηνιαίο μίσθωμα από 833,34 ευρώ σε 833,00 ευρώ. Το ποσό του ενοικίου που εισέπραξε ο ιδιοκτήτης από τον Μάρτιο και μετά μειωμένο κατά 40% σε σχέση με το πραγματικό ενοίκιο των 833,34 ευρώ ήταν 500 ευρώ. Ομως στη δήλωση COVID που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης η αναγραφή κανονικού ενοικίου στρογγυλοποιημένου στα 833 ευρώ και μειωμένου ενοικίου διαμορφωμένου 500 ευρώ οδήγησε το σύστημα ΤΑΧΙSnet στο -ορθό μαθηματικά αποτέλεσμα- να βγάλει το ποσοστό της μείωσης στο 39,98%. Ομως επειδή το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από το προβλεπόμενο 40%, η δήλωση COVID απορρίφθηκε και ο ιδιοκτήτης απώλεσε την αποζημίωση για όλους τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο! (Η αποζημίωση θα δινόταν με τη μορφή έκπτωσης – πίστωσης φόρου ίσης με το 20% του 60% του ενοικίου.)

Σε κάθε μία από αυτές τις απίστευτες περιπτώσεις άδικης απώλειας αποζημιώσεων, οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι για να κατοχυρώσουν τα ποσά των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται, έστω και εκ των υστέρων.

3 Αναδρομικές δηλώσεις μεταβολής δραστηριοτήτων και αναστολών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων. Πολλοί επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους δόθηκε, προέβησαν σε αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ που να τους εξασφαλίζουν, εκ των υστέρων, μείωση ενοικίων. Επίσης και εργαζόμενοι, με συχνά πολύμηνη, αναδρομική υποβολή δήλωσης αναστολής σύμβασης εργασίας. Ολοι αυτοί οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν στους εκμισθωτές τους ότι δικαιούνται μείωση ενοικίων, χωρίς την τήρηση καμιάς προθεσμίας, όποτε ήθελε ο καθένας και σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, όταν είχε ήδη παρέλθει για τους ιδιοκτήτες η προθεσμία για να υποβάλουν εκείνοι δήλωση COVID στην ΑΑΔΕ, παρακρατώντας τα ποσά των μειώσεων από τα επόμενα μισθώματα και αδιαφορώντας για το ότι οι ιδιοκτήτες είχαν χάσει την προθεσμία και συνεπώς το δικαίωμα αποζημίωσής τους!

Αιτήματα

Έχοντας καταγράψει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ΠΟΜΙΔΑ σε πρόσφατες επιστολές της προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ υπέβαλε σύμφωνα με τον "Ελεύθερο Τύπο", το αίτημα να προβλεφθεί ρητά όχι μόνον η δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών δηλώσεων, αλλά και η δυνατότητα υποβολής αρχικών δηλώσεων COVID, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, για όλους όσοι έχασαν τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες, έτσι ώστε ουδείς να χάσει τη νόμιμη αποζημίωσή του, εξαιτίας τυπικών σφαλμάτων και αβλεψιών της Διοίκησης ή εξαιτίας παραλείψεων των διοικουμένων. Δηλαδή, να γίνουν δεκτές όχι μόνον διορθωτικές, αλλά και αρχικές δηλώσεις COVID για όλους τους μήνες του έτους 2020, και για όλους τους ιδιοκτήτες που έχασαν τις σχετικές προθεσμίες. Οσον αφορά τις δηλώσεις με μικροδιαφορές στα δηλωθέντα ποσά μισθωμάτων, η ΠΟΜΙΔΑ έλαβε τη διαβεβαίωση από υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις «θα θεωρηθούν ορθές και αποζημιωτέες».

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει επίσης, για τις περιπτώσεις των δηλώσεων COVID που έχουν υποβληθεί με λάθη για περιόδους του 2020, να δοθεί επαρκής χρόνος για τις διορθώσεις, ώστε να προλάβουν οι ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα οι φοροτεχνικοί τους πρώτα να ενημερωθούν για τα λάθη και στη συνέχεια να τα διορθώσουν, δεδομένου ότι σήμερα τρέχουν πολλές άλλες παράλληλες προθεσμίες πλήθους άλλων εφαρμογών. Συγκεκριμένα, να οριστούν τουλάχιστον μηνιαίες προθεσμίες μετά την ενημέρωση, χωρίς καμιά παράταση.


Πηγή: enikonomia.grΕκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο www.PressBOMB.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP