Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση 2020-2021 μεταξύ ΣΕΤΠ και Τράπεζας Πειραιώς

Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

/ by Newsroom
Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση 2020-2021 μεταξύ ΣΕΤΠ και Τράπεζας Πειραιώς

Υπεγράφη από τον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς και την Τράπεζα Πειραιώς η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση, με την οποία ενδυναμώνεται η θέση όλων των εργαζόμενων στην Τράπεζα, βελτιώνεται οικονομικά και θεσμικά το εργασιακό μας περιβάλλον και παρέχεται προοπτική και ασφάλεια για το μέλλον. 

Η υπογραφή της Σύμβασης, είναι αποτέλεσμα μιας - μεγάλης σε χρόνο - διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα, που έλαβε χώρα στο ιδιαίτερο περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία, με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση στην Τράπεζα, ανατρέποντας τα δεδομένα. 


Στο περιβάλλον αυτό, με την υπογραφή της Σύμβασης, πέτυχε ο ΣΕΤΠ για όλους τους εργαζόμενους: 

1. Διετή Σύμβαση με αναδρομική ισχύ από 1/1/2020. 

Το περιεχόμενο και η διάρκεια της Σύμβασης διασφαλίζει τους εργαζόμενους, κατοχυρώνοντας τη διαδοχή και συνέχεια των Επιχειρησιακών Συμβάσεων στην Τράπεζα. Επιλέξαμε τη διετή διάρκεια, για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των εργαζομένων από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. 

2. Ολοκλήρωση ομογενοποίησης θεσμοθετημένων επιδομάτων και παροχών. 

Κλείνει ο κύκλος των διαφοροποιήσεων στους εργαζόμενους ανάλογα με την τράπεζα προέλευσής τους. 

Πιο συγκεκριμένα: 
 • Εξαλείφεται το καθεστώς ασάφειας για το Επιστημονικό Επίδομα κατόχων μεταπτυχιακών τίτλωνκαι κατοχυρώνεται θεσμικά, σε ποσοστό 35% επί του βασικού μισθού. Η διάταξη αφορά στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, που μέχρι σήμερα ελάμβαναν 26% επί του βασικού μισθού και σταδιακά θα λάβουν 35%. 
 • Θεσμοθετείται Επίδομα άριστης γνώσης για το σύνολο των ξένων γλωσσών. Όλοι οι συνάδελφοι που πληρούν τα κριτήρια άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (πίνακες ΑΣΕΠ), θα λαμβάνουν επίδομα ύψους 7% επί του εκάστοτε μισθολογικού τους κλιμακίου. 
 • Κάλυψη των ασφαλίστρων πυρός – σεισμού και Ζωής – ΜΟΑ, για το σύνολο των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ (δάνεια Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – τραπεζών). Η Τράπεζα πλέον θα καλύπτει το κόστος των ασφαλίστρων αυτών,για το σύνολο των δανείων των εργαζομένων (υφιστάμενα και νέα δάνεια). 

3. Αυξήσεις σε επιδόματα και παροχές. 

Πιο συγκεκριμένα: 
 • Αύξηση στο Επίδομα Παιδικής Μέριμνας (ποσοστοποιημένο στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο), κατά περίπου 15%. 
 • Αύξηση του ποσού κάλυψης εξόδων για το βρεφονηπιακό σταθμό στα 240€ και ταυτόχρονη θεσμική κατοχύρωση της κάλυψης της βρεφονηπιακής παροχής μέσω μισθοδοσίας, σε ποσό 231€, χωρίς καμία επιπλέον προϋπόθεση. 
 • Αυξήσεις στις επιβραβεύσεις επιδομάτων και παροχών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
 • Διατήρηση επιδότησης ετήσιων καρτών ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ. 
[ads-post] 

4. Νέες, πρωτοποριακές διατάξεις. 

Για πρώτη φορά σε Συλλογική Σύμβαση εργασίας: 
 • Θεσμοθετείται άδεια για υποβολή σε ετήσιο προληπτικό ιατρικό έλεγχο (checkup) για το σύνολο των εργαζομένων, υπερτονίζοντας την αξία της πρόληψης. 
 • Θεσμοθετείται άδεια σχολικής παρακολούθησης 4 ημερών και για τους γονείς που δεν ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους, αναγνωρίζοντας το ρόλο του γονέα και στις περιπτώσεις που ο νόμος δεν καλύπτει. 
 • Επιπλέον παροχή στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, τον ένατο – δύσκολο οικονομικά – μήνα του χρόνου. 
 • Επιπλέον ρύθμιση στις φοιτητικές άδειες για την εκπόνηση υποχρεωτικών εργασιών για τους συναδέλφους που φοιτούν στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο». 

5. Έκτακτη παροχή – επιβράβευση για τους εργαζόμενους στο Δίκτυο καταστημάτων. 

Ο ΣΕΤΠ επέλεξε την ένταξη της συγκεκριμένης παροχής στην Σύμβαση, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού που - αρχικά ήταν διατεθειμένη η Τράπεζα να καταβάλλει - στο ποσό των 11€ ανά ημέρα εργασίας και την καταβολή του με τέτοιο τρόπο, προκειμένου το ποσό αυτό να αποδοθεί ακέραιο στους εργαζόμενους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, επιδίωξή μας ήταν, η αντίστοιχη επιβράβευση, να αποδοθεί και στους συναδέλφους Υπηρεσιών, οι οποίοι εργάστηκαν για την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων. Το αίτημά αυτό παραμένει ενεργό. 


6. Ψηφιοποίηση. 

Με τις προκλήσεις που επέρχονται από την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας, η Διοίκηση της Τράπεζας συμφώνησε να ενημερώνει εγκαίρως και να συζητά με το Σύλλογό μας, τα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο την εκπαίδευση, επιμόρφωση, αξιοποίηση και εξέλιξη των εργαζόμενων και με πρωταρχικό σκοπό να προστατευτεί η απασχόληση στην Τράπεζα. 

7. Ακροτελεύτια παράγραφος και προστασία της απασχόλησης. 

Η κατοχύρωση των μέχρι τώρα κατακτήσεών μας με την ακροτελεύτια διάταξη, παράλληλα με την ισχύ των Κλαδικών μας ρυθμίσεων, αποτελούν την ασπίδα μας για το μέλλον Η υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί και συνεχίζει στο ακέραιο τα υφιστάμενα δικαιώματα, οικονομικά και θεσμικά, των προηγούμενων Επιχειρησιακών και Κλαδικών Συμβάσεων, χωρίς να θίγει προϋπάρχουσες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Παράλληλα η Τράπεζα επιβεβαιώνει σε θεσμικό κείμενο με νομική ισχύ, τη βούλησή της για την προστασία της απασχόλησης, με νέα, πιο δεσμευτική διατύπωση. 

Η υπογραφή αυτής της Επιχειρησιακής Σύμβασης, είναι αποτέλεσμα μιας μακράς και δύσκολης διαπραγμάτευσης, της οποίας το εύρος των θέσεων των δύο πλευρών, κυμάνθηκε, από την ανάγκη υλοποίησης του διεκδικητικού πλαισίου (εργαζόμενοι), μέχρι τη μη υπογραφή Σύμβασης (Τράπεζα), εξαιτίας της πανδημίας και των συνεπειών αυτής. 

Τη στιγμή που καταγράφονται οικονομικές ζημιές και όλοι προσπαθούν να μετρήσουν τις συνέπειες που θα αφήσει η κατάσταση αυτή και με δεδομένη την ανακοίνωση διευρυμένων οικονομικών ζημιών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους από την Τράπεζα, ο ΣΕΤΠ με ευθύνη, παρέμεινε συνεπής, με αποτέλεσμα να πετύχει οικονομική και θεσμική διεύρυνση. 

Ο ΣΕΤΠ ως ο Αντιπροσωπευτικός Σύλλογος των εργαζομένων στην Τράπεζα, σταθερά και διαχρονικά προσανατολισμένος στην ενιαιοποίηση των εργασιακών σχέσεων των συναδέλφων που προέρχονται από Τράπεζες με εντελώς διαφορετικές εργασιακές ρυθμίσεις, πέτυχε με τη Σύμβαση αυτή, να εξαλείψει τις θεσμικές διαφοροποιήσεις που προϋπήρχαν. Η συνέχεια των Συμβάσεων, όλα τα προηγούμενα χρόνια, λειτούργησε πάντοτε σε θετική κατεύθυνση, αποκομίζοντας πάντα οφέλη για τους εργαζόμενους και ποτέ μειώνοντας δικαιώματα και μισθό, εισάγοντας πολλές φορές καινοτόμες ρυθμίσεις στο χώρο. 

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, με τις Συμβάσεις που υπογράφει ο ΣΕΤΠ δεν διαχωρίζει ποτέ τις διεκδικήσεις ανάλογα με την Τράπεζα ή το Σύλλογο προέλευσης των εργαζομένων, αποδεικνύοντας έτσι περίτρανα, ότι: 
 • Ο ΣΕΤΠ είναι ο σύλλογος όλων. 
 • Ο αγώνας του ΣΕΤΠ όμως, δε σταματάει εδώ. Υπάρχουν ακόμη θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί. Ο αγώνας συνεχίζεται με ενότητα, με πίστη και αυτοπεποίθηση και κυρίαρχα με την υποστήριξή σας. Με τη δέσμευση για την προάσπιση και διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/06/nea-epixeirisiaki-symvasi-sept-trapezas-peiraios.html
Follow us: larisacitynews on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP