Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Δημοσυνεταιριστική του Δήμου Σιντικής

Ομόφωνα αποδεκτή έγινε η εισήγηση της δημοτικής αρχής από το δημοτικό συμβούλιο το οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοσυνεταιριστικής Γεωργικής Επιχείρησης Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου , ως ακολούθως: 

Ζαπρίδη Ευστάθιο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Κορωνίδη Παύλο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.

Μαυροφρύδη Κυριάκο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Λεωνάκη Λεωνίδα επίσης Δημοτικό Σύμβουλο .  

Σαββίδη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Ιντζέ Νικόλαο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο. 

Τρία μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Σιντικής θα οριστούν κατόπιν σχετικής απόφασης του Συνεταιρισμού. 

Σίσκο Κυριάκο, δημότη, με αναπληρωτή τον Πετρακόπουλο Ιωάννη, δημότη. 

Ξανθόπουλο Αλέξανδρο, δημότη, με αναπληρωτή τον Χηνάκη Χρήστο, δημότη.

[ads-post]