Σχολιασμός Θεμάτων Μαθηματικών Πανελληνίων Εξετάσεων από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Σχολιασμός Θεμάτων Μαθηματικών Πανελληνίων Εξετάσεων από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Α.                                            
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020
Μαθηματικά Προσανατολισμού (Νέο)

Θέμα Α
Θεωρία

Θέμα Β
Ελέγχονται βασικές γνώσεις της Ανάλυσης.

Θέμα Γ
Τα ερωτήματα καλύπτουν  μεγάλο μέρος της ύλης στο πνεύμα του σχολικού βιβλίου,  με σωστή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.

Θέμα Δ
Απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψήφιους Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζουν τα ερωτήματα Δ2 και Δ4.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

·      Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
·      Αρκετά ερωτήματα έχουν αναφορά το σχολικό βιβλίο.
·      Η διατύπωση των θεμάτων διευκόλυνε τους μαθητές στην επεξεργασία.
·      Η διάρθρωση των θεμάτων και η ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία θα οδηγήσει πιθανότατα σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας όπως πρέπει φυσιολογικά να συμβαίνει.

Β.
Μαθηματικά Προσανατολισμού (Παλαιό)
Θέμα Α
Θεωρία

Θέμα Β
Ελέγχονται βασικές γνώσεις της Ανάλυσης.

Θέμα Γ
Τα ερωτήματα καλύπτουν  μεγάλο μέρος της ύλης στο πνεύμα του σχολικού βιβλίου,  με σωστή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα Γ4.

Θέμα Δ
Απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψήφιους στο πνεύμα όμως των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου


ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

·      Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
·      Αρκετά ερωτήματα έχουν αναφορά το σχολικό βιβλίο.
·      Η διατύπωση των θεμάτων διευκόλυνε τους μαθητές στην επεξεργασία.
·      Η διάρθρωση των θεμάτων και η ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία θα οδηγήσει πιθανότατα σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας όπως πρέπει φυσιολογικά να συμβαίνει.

[ads-post] 

Γ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά Προσανατολισμού

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
·      Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
·      Αρκετά ερωτήματα έχουν αναφορά το σχολικό βιβλίο.
·      Η διατύπωση των θεμάτων διευκόλυνε τους μαθητές στην επεξεργασία.
·      Η διάρθρωση των θεμάτων και η ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία θα οδηγήσει πιθανότατα σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας όπως πρέπει φυσιολογικά να συμβαίνει.Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας