Η ιδιοκτησιακή αντίληψη της ΝΔ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης


«Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται από την κυβέρνηση της ΝΔ μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα που κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση για τα φαινόμενα λογοκρισίας που παρατηρούνται σε πολίτες από την παρακολούθηση κρατικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση για τα φαινόμενα λογοκρισίας που παρατηρούνται σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε Υπουργεία η οποία συνυπογράφεται από 31 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν αναφορά σε περιπτώσεις αποκλεισμού και μόνιμης διαγραφής χρηστών, σε σχόλια τα οποία δεν είναι υβριστικά ή κακόβουλα και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στους όρους και τους κανονισμούς λειτουργίας των μέσων γεγονός αντιδεοντολογικό και εξόχως αντιδημοκρατικό.

Η κ. Βέττα σε δήλωση της ανέφερε : «Η πρόσβαση στην ενημέρωση είναι δικαίωμα για όλους τους πολίτες της χώρας, δικαίωμα που είναι, μάλιστα, συνταγματικά κατοχυρωμένο και δεν επιδέχεται ερμηνειών και παρεκκλίσεων.

Στη γενική αυτή μέριμνα, εντάσσονται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων, καθώς αποτελούν κανάλια θεσμικής ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες παρατηρείται από την κυβέρνηση της ΝΔ μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι συγκεκριμένα Υπουργεία, προχωρούν σε αποκλεισμούς χρηστών και διαγραφές σχολίων, τα οποία δεν είναι υβριστικά ή κακόβουλα και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στους όρους και τους κανονισμούς λειτουργίας των μέσων.

Παράλληλα, πάλι σε συγκεκριμένα Yπουργεία, παρατηρείται μια τάση συστηματικής προβολής των πολιτικών τους προϊσταμένων και αξιοποίησης των ΜΚΔ για κομματική χρήση.

Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να εκλείψουν άμεσα καθώς προσβάλουν την θεσμική ανεξαρτησία και την συνέχεια του κράτους.

Οι Υπουργοί της ΝΔ, όσο δύσκολο κι αν τους είναι, οφείλουν να καταλάβουν ότι το κράτος δεν είναι φέουδό τους.».

[ads-post] 

«Αποκλεισμοί πολιτών από την παρακολούθηση κρατικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

H πλήρης και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ενημέρωση συνιστά αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε πολίτη, γεγονός που τεκμαίρεται όχι μόνο από την κοινή πρακτική, αλλά αποτελεί και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5Α του Συντάγματος:

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, ο περιορισμός του δικαιώματος στην ενημέρωση, διαλαμβάνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, ακριβώς για να επισημανθεί η βαρύτητά του για το δημοκρατικό πολίτευμα.

Προδήλως, η υποχρέωση για ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ενημέρωση, συμπεριλαμβάνει τις κρατικές ενημερωτικές ιστοσελίδες αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Υπουργείων, όπως και των εποπτευόμενων φορέων και οργανισμών.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των παραπάνω θεσμών αποτελούν επίσημο δίαυλο επικοινωνίας -ανεξάρτητα από ποιος/α προΐσταται- και οφείλουν να ενημερώνουν για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπική αυτοπροβολή, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν: την απροϋπόθετη πληροφόρηση των πολιτών.

Ωστόσο, παρατηρούνται εσχάτως, ιδιαίτερα σε λογαριασμούς συγκεκριμένων Υπουργείων, φαινόμενα μόνιμου αποκλεισμού και διαγραφής χρηστών οι οποίοι, προφανώς, σχολίασαν κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κρατικοί λογαριασμοί δημοσιεύουν αναρτήσεις που πόρρω απέχουν από το σκοπό της επίσημης ενημέρωσης.

Καμία ερμηνεία δεν δικαιολογεί την παραπάνω πρακτική καθώς υιοθετείται και προωθείται με αυτόν τρόπο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη του κράτους, κατά την οποία, κατά παράβαση κάθε αρχή της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, μόνο οι αρεστές φωνές επιτρέπονται, ενώ οι υπόλοιπες καταδικάζονται σε σιγή.

Επειδή η ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ενημέρωση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη,

Επειδή η διαφάνεια στον τομέα της ενημέρωσης είναι πολύ σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη και τις μεγάλες αντιδράσεις που έχουν εύλογα εγείρει οι χειρισμοί της κυβέρνησης για την επιλεκτική διοχέτευση 20 εκατομμυρίων ευρώ, ακόμα και σε ανύπαρκτες ιστοσελίδες,

Επειδή υπάρχουν αναρτήσεις χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονται με φωτογραφίες ότι έχουν αποκλειστεί από λογαριασμούς συγκεκριμένων Υπουργείων,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Έχουν όλοι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην παρακολούθηση και τον σχολιασμό στα αντίστοιχα μέσα του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων σας;
Οι αρμόδιοι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν προχωρήσει, από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα, σε διαγραφή ή αποκλεισμό κάποιου χρήστη;
Αν ναι, σε πόσες περιπτώσεις; Που ερείδεται η συγκεκριμένη δικαιοδοσία; Είστε σύμφωνοι με αυτή την πρακτική;
Σε αυτή την περίπτωση καταφανούς καταστρατήγησης του άρθρου 5Α του Συντάγματος, έχουν ασκηθεί τα διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα εναντίον των υπεύθυνων διαχειριστών;
Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Υπουργείο σας; Τα διαχειρίζεστε εσείς, είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου, είναι μετακλητοί συνεργάτες ή έχετε αναθέσει την διαχείριση σε συνεργαζόμενη εταιρία; Ομοίως, τα παραπάνω ερωτήματα για τους εποπτευόμενους φορείς.


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπουλου  Ειρήνη

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πούλου Παναγιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος


Πηγη: koutipandoras.gr