Ενοίκια: Ποιοι δικαιούνται μείωση τους καλοκαιρινούς μήνες - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Ενοίκια: Ποιοι δικαιούνται μείωση τους καλοκαιρινούς μήνες - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες


Τo δικαίωμα να απαλλαγούν από την πληρωμή του 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης όχι μόνο για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο αλλά και για τον Ιούνιο έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με εντολή των δημοσίων αρχών για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Αναμένεται επίσης η ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις που θα έχουν δικαίωμα μείωσης ενοικίου και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Την απαλλαγή για τον Ιούνιο δικαιούνται συγκεκριμένα όλα τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων, τα καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφετέριες, μπαρ κ.λπ.), τα ξενοδοχεία και τα λοιπά τουριστικά καταλύματα, τα γραφεία γενικού τουρισμού, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού και πλήθος άλλων κατηγοριών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται σε ένα αναλυτικό κατάλογο Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), τον οποίο έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών από τις 11 Ιουνίου.

Στον κατάλογο αυτό, το οποίο παραθέτουμε πλήρη, δεν περιλαμβάνονται οι Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που χαρακτηρίστηκαν τον Απρίλιο ως κλάδοι πληττόμενοι δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού αλλά δεν έκλεισαν ποτέ. Δεν περιλαμβάνονται για παράδειγμα ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες.

Βάσει, εξάλλου, των όσων έχει ήδη νομοθετήσει το υπουργείο Οικονομικών, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις δικαιούχους έκπτωσης 40% επί των ενοικίων επαγγελματικής στέγης, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή και εφόσον διαμένουν σε μισθωμένες κύριες κατοικίες δικαιούνται κι αυτοί εκπτώσεων 40% στα ενοίκια των κατοικιών τους, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των συμβάσεών τους.

Επίσης, οι εν λόγω εργαζόμενοι για όσο διάστημα εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή σύμβασης δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια της φοιτητικής κατοικίας των τέκνων τους.

Για τις μειώσεις ενοικίων που έγιναν για τους μήνες μέχρι και Ιούνιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να υποβάλουν δήλωση στο Taxisnet (τη λεγόμενη Δήλωση Covid) μέχρι και την 1η Ιουλίου, προκειμένου να επωφεληθούν από τη μείωση φόρου που δικαιούνται. 

Για τη μείωση ενοικίου που θα γίνει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση Covid μέχρι και τις 20 του κάθε μήνα για τον οποίο ισχύει η μείωση. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού, τα οποία έχουν νομοθετηθεί, ισχύουν τα εξής:
  • Μισθώματα που μειώνονται κατά 40%
  • Η μείωση κατά 40% εφαρμόζεται για:

1) Τα μισθώματα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, για τους παρακάτω μήνες.

2) Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας των εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων, όπου μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου, και εφόσον συνεχίζει να τελεί σε αναστολή.

3) Τα μισθώματα της φοιτητικής κατοικίας των τέκνων των ως άνω εργαζομένων, και εφόσον τουλάχιστον ένας εκ των γονέων συνεχίζει να τελεί σε ανατολή.

4) Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας ναυτικών, εφόσον η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Για ποιους μήνες δικαιούνται μείωση οι ενοικιαστές

1) Μείωση ενοικίων επαγγελματικής στέγης κατά 40% ισχύει μόνο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που χαρακτηρίστηκαν τον Απρίλιο ως κλάδοι πληττόμενοι δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού χωρίς όμως ποτέ να κλείσουν (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ. ελεύθεροι επαγγελματίες). Αντιστοίχως, εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται για τους ίδιους μήνες μείωση των ενοικίων κύριας κατοικίας κατά 40%. Επίσης τα τέκνα των εργαζομένων αυτών που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια των γονέων τους δικαιούνται για τους ίδιους μήνες μείωση κατά 40% των ενοικίων φοιτητικής στέγης.

2) Μείωση ενοικίων επαγγελματικής στέγης κατά 40% ισχύει για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής, δηλαδή με ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Επιπλέον, εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας δικαιούνται για τους ίδιους μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο) μείωση των ενοικίων κύριας κατοικίας κατά 40%. Επίσης τα τέκνα των εργαζομένων αυτών τα οποία σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια των γονέων τους δικαιούνται για τους ίδιους μήνες μείωση κατά 40% των ενοικίων φοιτητικής στέγης.

3) Μείωση ενοικίων επαγγελματικής στέγης κατά 40% έως και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα ισχύσει για επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά. Με το νόμο 4690/2020 παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), να προσδιορίζει τις πληττόμενες ως άνω επιχειρήσεις ανά κλάδο και μήνα. Όπως έχει ανακοινωθεί, η παράταση αυτή θα αφορά επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. Εξυπακούεται και εδώ ότι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτής της περίπτωσης θα δικαιούνται μέχρι και τον Αύγουστο μείωση των ενοικίων κύριας κατοικίας κατά 40%.


Τι δικαιούνται οι ιδιοκτήτες (εκμισθωτές)

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία γίνεται μείωση ενοικίου έχουν ορισμένα δικαιώματα, αρκεί να υποβάλουν δήλωση στο Taxisnet, τη λεγόμενη «Δήλωση Covid).

Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 για τις μειώσεις ενοικίων που έγιναν μέχρι και τον Ιούνιο.

Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές πρέπει να υποβάλουν σχετική «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης.

Oι φορολογούμενοι που είναι ιδιοκτήτες των ακινήτων για τα οποία ισχύουν μειώσεις ενοικίων κατά 40% έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα-ευεργετήματα:

1) Στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2021, για να δηλώσουν τα εισοδήματα που αποκτούν το 2020, δεν θα συμπεριλάβουν τα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση των ενοικίων κατά 40%, παρά μόνον το εισπραχθέν 60% τμήμα των ενοικίων.

2) Το 30% από την απώλεια του 40% των ενοικίων θα αφαιρεθεί, ως έκπτωση φόρου, από τις οφειλές του φόρου εισοδήματος της φετινής φορολογικής δήλωσης ή και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020.

3) Διαδικαστικά κάθε εκμισθωτής θα δηλώσει σε ειδική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. εντός του Ιουνίου 2020 τις ενεργές μισθώσεις του και τα ποσά μείωσης που υπέστη σε κάθε μια από αυτές, τα οποία και θα αποδεχθούν οι μισθωτές, ρητά ή και σιωπηρά αν δεν εναντιωθούν στη δήλωση του εκμισθωτή.

4) Για τα φυσικά πρόσωπα-εκμισθωτές των παραπάνω επιχειρήσεων και εργαζομένων, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κατά τέσσερις (4) μήνες και για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

5) Ποσοστό 25% επί των φορολογικών οφειλών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11-3-2020 μέχρι τώρα ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων-διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31-7-2020 και μετά.