Δήμος Σιντικής : Πρόστιμα για τις χωματερές σε Γόνιμο - Πορόια και Αχλαδοχώρι


Με έγγραφο με ημερομηνία 24/9/2019 το τμήμα επιθεώρηση περιβάλλοντος  Βορείου Ελλάδος προχώρησε στην επιβολή προστίμου στο Δήμο Σιντικής  ύψους 13.100 χιλ. ευρώ. 

Τα πρόστιμα αφορούν τη μη λήψη μέτρων από μέρους του δήμου για την αποτροπή ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε διάφορα σημεία του δήμου.

Τα πρόστιμα αφορούν:
1. Παράβαση στην παλαιά κοίτη του Στρυμόνα στο Γόνιμο πρόστιμο 4.650 ευρώ. 
2. Παράβαση στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Αχλαδοχώρι πρόστιμο 4.400 χιλ ευρώ. 
3. Παράβαση στην περιοχή Τσαλή στα Άνω Πορρόια πρόστιμο 4.050 ευρώ.