Δήμος Σερρών: Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας


Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» με προϋπολογισμό 150.000,00€ (με ΦΠΑ).

[ads-post] 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.