Προμήθεια υφασμάτινων μασκών με το λογότυπο του Δήμου Σερρών για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων


Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, προμήθειας «Υφασμάτινες μάσκες με τύπωμα λογότυπου δήμου, για τους για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Σερρών» με απ΄ ευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 4.550,00€ χωρίς ΦΠΑ.

[ads-post] 

Παρακαλούμε να υποβάλλεται με email στο mazaraki@serres.gr, σχετική οικονομική προσφορά, μέχρι την 03/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.