Μείωση ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις δηλώσεις Covid - Ποιους μήνες αφορά

α) αρχικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και

β) τροποποιητικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

 

Επίσης επισημαίνεται πως η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» από τους μισθωτές γίνεται μέσα σε 7 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας . Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, τότε θεωρείται ότι η « Δήλωση COVID» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.


Πηγη: enikos.gr