Φύτευσε 600 δέντρα ο δήμος Ηράκλειας: Δενδροφύτευση σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο


Με σκοπό την μείωση της ρύπανσης και σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δήμος Ηράκλειας υλοποίησε πρόγραμμα δεντροφύτευσης σε διάφορες κοινότητες.

Απώτερος σκοπός είναι η συμμετοχή του και σε άλλα τέτοια προγράμματα.