Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Κίνητρα για αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών – Πού θα κατευθύνονται τα κοινοτικά κονδύλια

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

/ by Newsroom


Τη δραστική μείωση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, την αύξηση των καλλιεργειών βιολογικών προϊόντων, την ανάδειξη της βιοποικιλότητας, αλλά και την ψηφιοποίηση της υπαίθρου προβλέπει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες από την πλευρά των κρατών-μελών, δεδομένου ότι θα πρέπει το σημερινό γεωργικό μοντέλο να προσαρμοστεί στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Μάλιστα, η χορήγηση ενός μεγάλου μέρους των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες κατάλογο με τις οικολογικές πρακτικές που θα υποστηρίζονται χρηματοδοτικά από τη νέα ΚΑΠ. Οι πρακτικές αυτές βασίζονται σε σειρά στόχων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. και έχουν καταληκτικό ορίζοντα υλοποίησης το 2030.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι πάνω στους οποίες βασίζονται και οι εξειδικευμένες συστάσεις της Κομισιόν στα κράτη-μέλη είναι οι εξής:

-Μείωση μέχρι το 2030 κατά 50% της συνολικής χρήσης και των κινδύνων των χημικών φυτοφαρμάκων και των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.

– Μείωση μέχρι το 2030 κατά 20% της χρήσης λιπασμάτων.

– Μείωση μέχρι το 2030 κατά 50 % των πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών για εκτρεφόμενα ζώα και τις υδατοκαλλιέργειες.

– Πρόσβαση 100 % σε ταχύ ευρυζωνικό διαδίκτυο όλων των αγροτικών περιοχών έως το 2025.

– Μέχρι το 2030 το 25% των εκτάσεων θα πρέπει να αφορά τη βιολογική γεωργία.

– Μέχρι το 2030 το 10% των γεωργικών εκτάσεων θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα, όπου προβλέπονται μεταξύ άλλων: ζώνες ανάσχεσης, εναλλασσόμενες ή μη εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, φυτοφράκτες, μη παραγωγικά δένδρα, τοίχους αναβαθμίδων και μικρές λίμνες.

Για παράδειγμα, για να προσαρμοστεί η Ελλάδα στο στόχο για τη βιολογική γεωργία θα πρέπει να αυξήσει τις καλλιεργήσιμες με τα εν λόγω προϊόντων εκτάσεις από το 9,3% το 2018 στο 25% το 2030. Σε σχέση με το ευρυζωνικό Διαδίκτυο, η κάλυψη στην Ελλάδα το 2019 ήταν στο 40,1%, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερδιπλασιαστεί η κάλυψη για να πετύχει το στόχο του 100% το 2025.

Η Κομισιόν έχει εξειδικεύσει συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε κράτος-μέλος, ώστε να τα βοηθήσει με τον τρόπο αυτόν στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων για τη νέα ΚΑΠ. Οι συστάσεις προσδιορίζουν τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει κάθε κράτος-μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, καθώς και η συμβολή στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, που είναι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 1990, και στη συνέχεια η επίτευξη περιβαλλοντικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Λαμβάνουν επίσης υπόψη και τους ποσοτικοποιημένους στόχους στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών στρατηγικών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα».

Για να επιτευχθεί ο στόχος του 25% για τη βιολογική γεωργία, η Επιτροπή συνέστησε στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών να δημιουργήσουν τις αναγκαίες δομές αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, να προσδιορίσουν τις κατά τόπους δυνατότητες που προσφέρονται για βιολογική παραγωγή, να προωθήσουν την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και να εξασφαλίσουν στήριξη για τη μετάβαση στη βιολογική γεωργία και τη διατήρησή της μέσω της αγροτικής ανάπτυξης.

Αναφορικά με τους στόχους της ΚΑΠ που σχετίζονται με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων γεωργών, η Επιτροπή συνιστά σε πολλά κράτη-μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, για παράδειγμα αξιοποιώντας περισσότερο τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Για τη μείωση των φυτοφαρμάκων, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη-μέλη να προωθήσουν τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, εξασφαλίζοντας την υιοθέτηση ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη υγιούς καλλιέργειας με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των αγροτικών οικοσυστημάτων και προάγει τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών.

Οι συστάσεις καταδεικνύουν επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η αξία των γεωργικών προϊόντων σε επίπεδο πρωτογενών παραγωγών, μέσω γεωγραφικών ενδείξεων ή τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού.


Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΧΕΛΛΑΔΑ


Η Ενημέρωση για τους Αγρότες - Κτηνοτρόφους στο www.AgroNews365.eu


Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο www.PressBOMB.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP