Σέρρες: Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας «Τσέλιου»

   
Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της Γέφυρας «Τσέλιου» στην πόλη των Σερρών με χρονικό ορίζοντα παράδοσης δύο περίπου μηνών, για κυκλοφορία οχημάτων έως δύο τόνων. 

Η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη γέφυρα έγινε στις 12 Ιανουαρίου 2021 -για δεύτερη φορά σε διάστημα έξι μηνών- λόγω προβλημάτων που καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις στον πυθμένα του ρέματος και στα θεμέλια της γέφυρας. 

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέας γέφυρας, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να έχει ολοκληρωθεί και να δοθεί οριστική λύση.


Πηγη: ΕΡΑ ΣΕΡΡΩΝ