Νέος Αστυνομικός Διευθυντής Σερρών αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Tσιώτας


Ο Ευάγγελος Τσιώτας αναλαμβάνει Αστυνομικός Διευθυντής των Σερρών μετά τις κρίσεις που πραγματοποιούνται στα σώματα ασφαλείας, στην θέση του Δημήτρη Μικρού. 

Ο νυν αστυνομικός Διευθυντής, κος Μικρός προάγεται στην θέση του βοηθού γενικού αστυνομικού διευθυντή περιφερειακής διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο Ευάγγελος Τσιώτας κατάγεται από την Πρώτη Σερρών.