Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Γυμναστήρια και παιδότοποι: Επιχορηγήσεις για φως, νερό, τηλέφωνο και... μισθούς - Τα ποσά των ενισχύσεων

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

/ by Newsroom

Ακόμη και τους μισθούς των υπαλλήλων τους μπορούν να καλύψουν με «δωρεάν» χρήμα από το κράτος γυμναστήρια και παιδότοποι: Μετά την ενεργοποίηση του προγράμματος «κεφαλαίων επανεκκίνησης» οι επαγγελματίες των συγκεκριμένων κλάδων μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις –χωρίς να χρειαστεί να τις επιστρέψουν- και να καλύψουν μια σειρά από δαπάνες όπως... φως, νερό, τηλέφωνο!

Ως «δώρο» τα «πρώτα έξοδα» που θα κάνουν κατά την επαναλειτουργία τους θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν γυμναστήρια και παιδότοποι: Η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ανοίγει την Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα 12:00 με την προθεσμία να λήγει 28 Ιουλίου και ώρα 17:00. Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Πού κυμαίνονται τα ποσά της ενίσχυσης
Μέσω της νέας δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» οι επαγγελματίες μπορούν να εξασφαλίσουν ως κρατική επιχορήγηση –μη επιστρεπτέα- ποσά που ξεκινούν από 4.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 18.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να καλυφθούν μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού. Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.
Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Ποιες δαπάνες καλύπτει το κράτος
Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται όμως;

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση , μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

· Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.

· Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.

· Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)

· Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).

· Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.

· Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).

· Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα
Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν γυμναστήρια και παιδότοποι στο πρόγραμμα; Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020.
  • Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.
  • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019,
  • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  • Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Ποιοι ΚΑΔ έχουν δικαίωμα στα 18.000 ευρώ
Επιλέξιμες είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι οποίες διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, σε διακριτό της οικίας τους χώρο. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

  • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
  • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
  • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
  • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.


Πηγη: enikonomia.grΕκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο www.PressBOMB.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP