Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Επιδότηση παγίων δαπανών: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για «κούρεμα» υποχρεώσεων στο Δημόσιο

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

/ by Newsroom

Επιστρεπτέα Προκαταβολή αποσύρθηκε οριστικά, τα «κουρεμένα» ενοίκια περιορίζονται σταδιακά σε πιο στενό κύκλο, αναστολές σύμβασης εργασίας αφορούν ολοένα και λιγότερους: Ένα νέο «πακέτο» μέτρων ενεργοποιείται –ως διάδοχη κατάσταση- με στόχο να στηρίξει τις επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες την επόμενη μέρα. Πέρα από το «δωρεάν χρήμα» με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης, δίνεται η δυνατότητα στην αγορά να εξασφαλίσει και «κούρεμα» υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

"Επιδότηση παγίων δαπανών": Αυτό είναι το όνομα του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που υπολογίζεται πως θα «πάρει μπροστά» μέσα στον Ιούνιο. Μέσω του εν λόγω προγράμματος ο κάθε δικαιούχος ουσιαστικά θα εξασφαλίσει «κούρεμα» των υποχρεώσεων που έχει προς το Δημόσιο λαμβάνοντας στο χέρι «κουπόνια»!

Πότε αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων
Ο δικαιούχος «επιδότησης παγίων δαπανών» αντί να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό, θα λάβει μία πίστωση με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει υποχρεώσεις, όπως φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ενεργοποιηθεί εντός του ερχόμενου μήνα και θα παραμείνει «ανοιχτή» για διάστημα περίπου 15 ημερών. Οι ενδιαφερόμενοι πάντως θα κληθούν να υποβάλουν τις φετινές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να αποτυπωθούν οι πάγιες δαπάνες της περσινής χρονιάς.
Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα «my business support» και επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό και υπέστησαν ζημιές το 2020 λόγω μεγάλης μείωσης εσόδων -άνω του 30% κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς- θα κληθούν να εκδηλώσουν αρχικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα «επιδότησης παγίων δαπανών».

Πώς το ΥΠΟΙΚ «τσεκάρει» τους δικαιούχους
Με αυτή τη διπλή διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών θα συλλέξει όλα τα στοιχεία -αριθμό ενδιαφερομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά και ύψος παγίων δαπανών- προκειμένου να εκδώσει την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το τελικό ποσοστό επιδότησης επί των παγίων δαπανών. Η πίστωση των ποσών στους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Ιούλιο με όφελος για περίπου 30.000 με 50.000 επιχειρήσεις. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο μελετά την πιθανότητα να μπορούν να συμμετάσχουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν εποχικό προσωπικό, ίσως 2 με 3 εργαζόμενους.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης πιστωτικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή, ο δικαιούχος αντί να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό, θα λάβει μία πίστωση με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, κ.α. Μάλιστα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Επί της ουσίας θα πρόκειται για μια «αυτοματοποιημένη» διαδικασία: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που θα γνωρίζει το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούται ο κάθε επαγγελματίας, θα πιστώνει αυτομάτως όχι τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, αλλά τον τραπεζικό λογαριασμό της εφορίας, είτε του ασφαλιστικού ταμείου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση
Το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 αφαιρουμένων των ενισχύσεων που έχουν λάβει από το κράτος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Τα κριτήρια για να θεωρείται μια επιχείρηση επιλέξιμη για το συγκεκριμένο μέτρο είναι:
- να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους.
- να έχει υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.
- να παρουσιάζει ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά της για το 2020.
- να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα δίνεται έμφαση στη ζημιά και όχι στη πτώση του τζίρου.
- να μην ήταν προβληματική το 2019 εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται με «κουπόνια»
Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται αφορούν:

- παροχές σε εργαζόμενους

- ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων

- ενέργεια

- ύδρευση

- τηλεπικοινωνίες

- ενοίκια

- λοιπά λειτουργικά έξοδα

- χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων και θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη πτώση τζίρου. Το ποσοστό θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%.

Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης :
- δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
- δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
- δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιδότηση έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τι θα ισχύσει για νεοσύστατες επιχειρήσεις
Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα καθοριστεί όταν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων και θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέξουν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.


Πηγη: enikonomia.grΕκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο www.PressBOMB.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP