Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες ο Νίκος Χαρδαλιάς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

/ by Newsroom


Ο νέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, αναλαμβάνει αυξημένο ρόλο στο «ελληνικό πεντάγωνο», με επιπλέον καθήκοντα ουσίας.

Η τοποθέτηση του Νίκου Χαρδαλιά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτέλεσε για πολλούς μεγάλη έκπληξη. Επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσει κάποιος την επιλογή του Πρωθυπουργού, η τοποθέτηση του ανθρώπου που σήκωσε στις πλάτες του την μεγαλύτερη κυβερνητική ευθύνη τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο, θεωρείται ως απόφαση με έμφαση στην εξωστρέφεια.

Και η εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νέο υφυπουργό αποτυπώθηκε στις αρμοδιότητες που του έδωσε και που πλέον έχει και με την…. βούλα, αφού δημοσιεύθηκαν στο φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 22 Σεπτ. 2021, Αρ. Φύλλου 4396, Τεύχος Δεύτερο).

Όπως εξηγούσαν στο enikos.gr καλά γνωρίζοντες τα θέματα κυβερνητικής πολιτικής, ακόμη ένας λόγος μετακίνησης Χαρδαλιά ήταν και οι διαχρονικά άριστες σχέσεις που διατηρεί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Η ανακοίνωση των νέων αρμοδιοτήτων του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και το ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο δείχνει ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς κάθε άλλο παρά μετακινήθηκε στο Άμυνας για να «ξεκουραστεί», όπως σχολιάστηκε από ορισμένους κύκλους.

Διότι ανάμεσα στις 15 αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν, η πιο εμβληματική είναι ότι αναλαμβάνει την «εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς».

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι αρμοδιότητες που έχει ο Νίκος Χαρδαλιάς έχουν ως εξής:

α) τη λήψη αποφάσεων για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των διακλαδικών μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 (Α΄35)

β) τον καθορισμό της υγειονομικής πολιτικής στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων για την υλοποίησή της, καθώς και για τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

γ) τη λήψη αποφάσεων για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

δ) τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων του στρατιωτικού προσωπικού της περ. γ),

ε) τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στην εθνοφυλακή,

στ) τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για τον διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού,

ζ) την εισήγηση και εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

η) την έγκριση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών αμυντικού και μη αμυντικού υλικού, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και τη λήψη αποφάσεων για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών,

θ) την άσκηση οικονομικών αρμοδιοτήτων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και των διοικητικών αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης των προϋπολογισμών και του ορισμού των διοικήσεων, στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,

ι) την εξειδίκευση της πολιτικής των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης σύμφωνα με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική,

ια) την εξειδίκευση της πολιτικής των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική,

ιγ) τον καθορισμό του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τη διαχείριση και υλοποίηση αυτού,

ιδ) τη συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή προσωπικού ή μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές εκτός Ελληνικής Επικράτειας που απορρέουν από υποχρεώσεις προς συμμαχικούς ή διεθνείς οργανισμούς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, και

ιε) τη συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον καθορισμό της πολιτικής συμμετοχής των Ενόπλων Δυνάμεων σε συμμαχικές ασκήσεις ή ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας, και

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Oι αρμοδιότητες των περ. (ε), (στ) και (ζ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.


Πηγη: enikos.gr


Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο www.PressBOMB.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP