Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Η ΔΕΗ συμφωνεί στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στην MACQUARIE ASSET MANAGEMENT

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

/ by Newsroom


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατέληξε σε συμφωνία με τη Macquarie Asset Management για την πώληση του 49% της συμμετοχής της στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η επιχείρηση εξυπηρετεί περισσότερους από 7,6 εκατομμύρια πελάτες στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά της, μέσω ενός δικτύου 242.000 χιλιομέτρων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδέσεων και υποσταθμών.  

Η επένδυση της Macquarie Asset Management θα υλοποιηθεί για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιρειών. Η Macquarie Asset Management θα συνεργαστεί στην μακροχρόνια ιδιοκτησία και ανάπτυξη της επιχείρησης με τη ΔΕΗ, η οποία θα διατηρήσει το υπόλοιπο 51% της συμμετοχής της. 

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε: "Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ και ο εκσυγχρονισμός του αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Το επενδυτικό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ είναι υψίστης σημασίας για τον  Όμιλό μας, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού και το περιβάλλον. Με την ισχυρή υποστήριξη ενός τόσο έμπειρου και διεθνούς επιπέδου συνεργάτη όπως η Macquarie, θα αναπτύξουμε μαζί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης του εθνικού μας δικτύου που θα διευκολύνει την αυξανόμενη ηλεκτροδότηση της οικονομίας και θα προσφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προχωρήσει ενισχυμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα στη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου σχεδίου επέκτασης σε γειτονικές χώρες τα επόμενα χρόνια".

Ο Martin Bradley, Senior Managing Director της Macquarie Asset Management, δήλωσε: "Η μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, μεταφέρεται και χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να διευκολυνθεί αυτή η ταχεία αλλαγή και να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια τα επόμενα χρόνια. Χαιρετίζουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σημαντική επένδυση στην Ελλάδα και να συνεργαστούμε με τη ΔΕΗ για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας".

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η μοναδική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα με ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω ενός επιταχυνόμενου επενδυτικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του δικτύου του. Το επενδυτικό σχέδιο θα προσφέρει επίσης μεγαλύτερη αξία στους πελάτες του και θα στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρές μηδενικές εκπομπές. 

Ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής υποδομών παγκοσμίως, η Macquarie Asset Management στηρίζει τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επενδύουν για να προετοιμαστούν για τη μετάβαση σε δίκτυα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά την εκπλήρωση των συνήθων όρων ολοκλήρωσης που αναμένεται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022.  

Macquarie Asset Management
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Πληροφορίες 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος (Αθήνα) 
M +30 690 718 1231
E vpa@vando.gr

Emily Martyn (London)
T +44 7876 863 009
E emily.martyn@macquarie.com 
Σοφία Δήμτσα
Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία ελληνική επιχείρηση ηλεκτρισμού, με δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία του δικτύου διανομής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. 

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 11 GW, συμπεριλαμβανομένων θερμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Είναι ο ιδιοκτήτης του ενιαίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση ύψους περίπου € 3 δισ., το οποίο διαχειρίζεται η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, εξυπηρετώντας περίπου 6 εκατ. πελάτες.

Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την ενεργειακή μετάβαση μέσω της υλοποίησης των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, (i) προχωρώντας στην απεξάρτηση των δραστηριοτήτων της από τον άνθρακα μέσω ενός επιταχυνόμενου σχεδίου σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη και της αύξησης των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ii) εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση και τη λειτουργική αποδοτικότητα, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και (iii) αναζητώντας τομείς πρόσθετης ανάπτυξης μέσω της πελατοκεντρικότητας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

Σχετικά με τη Macquarie Asset Management

Η Macquarie Asset Management παρέχει εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις σε πελάτες σε μια σειρά από τομείς όπως οι υποδομές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ακίνητα, η γεωργία, η χρηματοδότηση των μεταφορών, η ιδιωτική πίστωση, τα μετοχικά κεφάλαια, το σταθερό εισόδημα και οι λύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Στις 31 Μαρτίου 2021, η Macquarie Asset Management είχε υπό τη διαχείρισή της περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 364 δισεκατομμύρια ευρώ, με πάνω από 1.900 εργαζομένους σε 20 αγορές σε Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Η Macquarie Asset Management διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία για θεσμικούς και λιανικούς επενδυτές από το 1980 στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επενδυτές λιανικής αναγνωρίζουν τα κεφάλαια Delaware Funds® από την οικογένεια Macquarie ως μία από τις μακροβιότερες οικογένειες αμοιβαίων κεφαλαίων, με περισσότερα από 80 χρόνια ιστορίας.


Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο www.PressBOMB.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP