Εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΣ 17 θέσεις συμβασιούχων για το Δήμο Σιντικης και 5 για το Δήμο Νέας Ζιχνης


Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 711 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.
[ads-post] 
Σύμφωνα με την κατανομή στο Δήμο Σιντικής θα καλυφθουν συνολικά 17 θέσεις ενώ στον Δήμο Νέας Ζιχνης 5.

Δείτε τον πίνακα: