Δήμος Εμμανουηλ Παππά: Αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Γενικού Γραμματέα


Ο Δήμαρχος Εμμανουηλ Παππά γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα, για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών συντονισμού και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουηλ Παππά. 
[ads-post] 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ήτοι από την Τρίτη 25-08-2020 έως και 31-08-2020 και ώρα 15.00΄ στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.