Επιμελητήριο Σερρών: Ανάδειξη καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως βασικός συντελεστής του έργου "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην κυκλική οικονομία" αναζητά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας στον κλάδο της αγροδιατροφής και υιοθετούν αρχές κυκλικής οικονομίας ώστε να ενταχθούν στο δίκτυο καλών πρακτικών του έργου.