Η Κλινική Ευθυμίου διέθεσε στο Νοσοκομείο Σερρών 15 κλίνες για non Covid ασθενείς


Έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με αίσθημα προσωπικής ευθύνης και προσφοράς από την Κλινική Ευθυμίου διατέθηκαν 15 κλίνες για την νοσηλεία non covid ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.