Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβάλλεται και το υπόλοιπο 7% της Βασικής Ενίσχυσης – Ποιοι παραγωγοί «μένουν» εκτός πληρωμής

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

/ by Newsroom

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών θα καταβληθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου το υπόλοιπο 7% της Βασικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ypaithros.gr. Τα χρήματα αναμένεται να είναι αρχικά διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας μέσω ΑΤΜ, και από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις υπόλοιπες τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρωθεί και η καταβολή των άμεσων ενισχύσεων έτους 2020.

Όπως είχε αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή η «ΥΧ» η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε ήταν μειωμένη σχεδόν κατά 10% (Βασική Ενίσχυση), με τους παραγωγούς που έχουν επικοινωνήσει με την εφημερίδα να το επιβεβαιώνουν. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διαδικασία πληρωμής δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, και από Δευτέρα αναμένεται να πιστωθούν και άλλα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με την πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης να ανέρχεται πλέον στο 97%.

Όπως εξηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ύψος της Βασικής Ενίσχυσης ανέρχεται σε περίπου 280 εκατ. ευρώ, χορηγείται σε συνολικά 599.646 δικαιούχους, και αντιστοιχεί σε ποσοστό 97% του συνολικού δικαιούμενου ποσού

Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται περίπου 40 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο το σύνολο της Βασικής Ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες παραγωγούς ανέρχεται στο ποσό των περίπου 978 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 3% της Βασικής Ενίσχυσης θα δοθεί όταν ολοκληρωθούν οι επιπρόσθετοι ειδικοί έλεγχοι που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της χορήγησης του Εθνικού Αποθέματος, δεδομένης της αύξησης των απαιτήσεων του έτους αιτήσεων 2020.

Όσον αφορά την Πράσινη Ενίσχυση, υπενθυμίζεται ότι καταβλήθηκε το 95% του συνόλου σε 600.836 δικαιούχους, και είναι  ύψους περίπου 490 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας καταβάλλεται το 90% το συνόλου σε 55.303 δικαιούχους, και είναι ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ «το συνολικό ποσό που καταβάλλεται, προκύπτει μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 2,906192 %, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών».

Σημειώνεται ότι, το ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

[ads-post] 

Ποιοι δεν πληρώνονται

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

  1. Αιτούντες (46), που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των εν λόγω γεωργών, χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2019 όσο και τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2019. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  2. Αιτούντες (207), για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο πλήθος αιτούντων που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής ήταν 691.
  3. Αιτούντες (5.153) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ, σε σχέση με το πλήθος των 47.076 που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Εφόσον, μετά τον συνυπολογισμό των ποσών που αφορούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το συνολικό δικαιούμενο ποσό των γεωργών αυτών είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.
  4. Αιτούντες (531), των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.
  5. Αιτούντες (3.133), λόγω απουσίας τεκμηρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή μέρους των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεμαχίων, σε σύγκριση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω αγροτεμάχια μηδενίζονται κατά τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους. Το αντίστοιχο πλήθος αιτούντων που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής, ήταν 3.341 (1.722 γεωργοί με μη τεκμηρίωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων και 1.619 γεωργοί με εκκρεμή τεκμηρίωση ιδιοκτησίας ενοικιαζόμενου ιδιωτικού βοσκότοπου).
  1. Αιτούντες (379) που δηλώνουν τον ίδιο αριθμό ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, μη όμορους νομούς σε ιδιότητα αγροτεμάχια.
  2. Αιτούντες (1.147) που δηλώνουν ιδιόκτητες εκτάσεις μεγαλύτερες από εκείνες που έχουν δηλώσει στην περιουσιακή τους κατάσταση στην ΑΑΔΕ και τεκμηριώνεται η κατοχή τους στις 31/5/2020.


Επόμενα Βήματα

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες 4, 5 και 6 πρέπει να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες έως 31/1/2021. Για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού (αφορά στους αιτούντες των περιπτώσεων 1 και 2), θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Επισημαίνεται ότι, συνεχίζονται επιπλέον μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2020 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στους παραγωγούς με ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις γεωργών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 θα είναι άμεσα διαθέσιμο. Τα αιτήματα διοικητικών πράξεων για το έτος 2020 καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κ.Υ.Δ. είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.


Πηγη: ypaithros.gr


SHARE


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP