Πράσινο φως για εγκαταστάσεις στέγασης δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τον δήμο Σερρών


Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: 6ΓΡ646ΜΤΛΡ-ΜΔΤ το νέο έργο που αφορά στις εγκαταστάσεις στέγασης της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης για το Δήμο Σερρών, σύμφωνα με την πρότασή που υπέβαλε στη ΣΑΕ047 του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ με κωδικό 2020ΣΕ04700047 .

Η θέληση και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής καθώς και οι επισκέψεις μας το καλοκαίρι, ως μηχανικός και συνεργάτης του Υπουργού Κώστα Καραμανλή , με τον Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη, στο ΥΠΑΙΘ ήταν τελικά καθοριστικές.
Ο Δήμος Σερρών που αρχικά δεν ήταν στην λίστα δικαιούχων μετά από την στενή συνεργασία μας με τις Τεχνικές του Υπηρεσίες και την συνδρομή της ΚΤΥΠ ΑΕ
κατάφερε να ενταχθεί το έργο “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 21ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 24ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)” με προϋπολογισμό 213.280,00 ευρώ .
[ads-post] 
Ο Δήμος συνεπώς μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (διαγωνιστικές διαδικασίες, υπογραφή συμβάσεων κλπ) για την υλοποίηση του έργου που τόσο πολύ ζητούσαν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτριος Σιαμάγκας
Ευχαριστώ συνάδελφοι της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης Σερρών και Αντιδήμαρχε για την άριστη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Για εμάς τους μηχανικούς , τουβλάκι τουβλάκι κάνουμε το χρέος μας και νιώθουμε την χαρά της δημιουργίας με τον τρόπο μας .