Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

One Stop Liaison Office ΠΚΜ: Διαδικτυακά θεματικά και τοπικά Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης - διαπιστώσεις και ευρήματα

Κυριακή 18 Απριλίου 2021

/ by Newsroom


Η «ανάπτυξη συνεργασιών αποτελεί προτεραιότητα» υποστηρίζει το οικοσύστημα καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Διαπιστώσεις, ευρήματα  και στόχοι  στα  διαδικτυακά θεματικά και τοπικά εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του One Stop Liaison Office


Η καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και η ωρίμανση του οικοσυστήματός της στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει να αποδίδει. Αυτή ήταν η πρώτη ευχάριστη διαπίστωση του One Stop Liaison Office, μετά από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από έξι διαδικτυακά θεματικά Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και δύο τοπικά, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού της Στρατηγικής Καινοτομίας της νέας προγραμματικής περιόδου 2021–2027.

Οι απόψεις στο σύνολο των εργαστηρίων συγκλίνουν. Η Στρατηγική RIS3 2021-2027 θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικού δυναμικού, αλλά και στη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων με μεγάλες επιχειρήσεις, startups, ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστημίων και ερευνητικά κέντρα της περιοχής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των εργαστηρίων, οι συνεργασίες επιταχύνουν την ανάπτυξη επιδόσεων καινοτομίας και ενισχύουν την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών τεχνολογικού μετασχηματισμού, κυκλικής οικονομίας και branding. Αυτή η θέση υπερίσχυσε και κατά την προσέγγιση των επενδύσεων στη νέα προγραμματική περίοδο, αφού clusters και λοιπές συνεργατικές συμπράξεις αποτέλεσαν τη δημοφιλέστερη κατηγορία δράσεων, που προτάθηκαν από τους συμμετέχοντες.    

Όπως εκτιμούν ερευνητές και επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα διαδικτυακά εργαστήρια του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η στήριξη των νεοφυών και scale-ups επιχειρήσεων και η άρση εμποδίων εξεύρεσης κεφαλαίων θα ενισχύσει επιπλέον τη θέση της περιφερειακής οικονομίας ως προς τις επιδόσεις της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας.

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα κατά τη διερεύνηση του γενικότερου εσωτερικού περιβάλλοντος καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων, ήταν:

Ως κυριότερες προκλήσεις αναγνωρίζονται η ανεργία και το brain drain.

Η παρουσία του παραγωγικού ιστού στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας με καινοτομικά προϊόντα αποτελεί μία σημαντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Περιφέρεια. Προτεραιότητα δίνεται στη χρηματοδότηση δράσεων καινοτομίας για νεοφυείς και scaleups εταιρείες, κατά προτίμηση σε όλο το εύρος λίγων αλυσίδων αξίας μεταποίησης, πρωτογενούς τομέα και υπηρεσιών. 

Η εστίαση σε όλες τις προτεινόμενες θεματικές περιοχές (Διατροφή, Branding, Κυκλική Οικονομία, Υγεία, Τεχνολογικός Μετασχηματισμός) είναι εξίσου σημαντική.

Εμπόδια των επιχειρήσεων και φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πέραν της έλλειψης κεφαλαίων, αποτελούν η απουσία εταιρειών στην περιοχή που να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, αλλά και η έλλειψη δεξιοτήτων.

Οι επενδύσεις σε νέες εφαρμογές, με προτεραιότητα την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Internet of Things (iοT), το cloud computing και τα Big Data θα αξιοποιήσουν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο της Περιφέρειας, ώστε να καταστεί ανταγωνιστική μέσω της συμμετοχής της σε τεχνολογικές καινοτομίες.

Οι εν δυνάμει δράσεις για επενδύσεις, που προτάθηκαν από τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια, προσανατολίζουν τη Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 σε τέσσερις κύριους στόχους, που είναι συνεπείς με τις στρατηγικές της Ε.Ε., συσχετίζονται με τους ειδικούς στόχους του σχεδιασμού του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και τις αναγνωρισμένες ανάγκες της περιοχής:

           Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

           Εκμετάλλευση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις

           Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ  

           Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα.

Η ανταπόκριση στον πρώτο κύκλο Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που διοργανώθηκαν από το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την περίοδο Νοεμβρίου 2020 –Μαρτίου 2021, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, αφού στο σύνολο των 285 συμμετεχόντων από την τετραπλή έλικα καινοτομίας (αγορά, ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, διακυβέρνηση και κοινωνία των πολιτών), το 53% αυτών εκπροσωπούσε τον επιχειρηματικό ιστό της περιοχής.

To One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668

Χριστίνα Λαγκάνη 2313 319667

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790

Μαρία Γουλάπτση 2313 319705

e-mail: info@ris3rcm.eu.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Internet #Viral by MyWonderWall


Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP