Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Νέοι δικαιούχοι για τα «κουπόνια» εξόφλησης φόρων και εισφορών - Τι πρέπει να προσέξουν

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

/ by Newsroom

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έπειτα από σχετικό έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποδείχτηκε πως είναι δικαιούχοι της επιδότησης παγίων δαπανών: Έπειτα και από τις τροποποιήσεις που έγιναν πρόσφατα στο πρόγραμμα, δίνεται μια «δεύτερη ευκαιρία» σε επαγγελματίες που είδαν αρχικά τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται από το σύστημα να διεκδικήσουν τα πιστωτικά σημειώματα –δηλαδή τα "κουπόνια"- που θα τους επιτρέψουν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Μετά την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη ρύθμιση των παγίων δαπανών, στο πεδίο των νέων επιχειρήσεων, αλλά και εκείνων που απέκτησαν υποκατάστημα το τελευταίο διάστημα, 800 επιχειρήσεις - οι αιτήσεις των οποίων είχαν απορριφθεί αρχικά- έχουν πλέον δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών.

Ποιες επιχειρήσεις αποκτούν δικαίωμα στα «κουπόνια»

Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ, εντόπισε τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (ΑΦΜ) και άνοιξε ξανά το σύστημα, ώστε αυτές να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους στο myBusiness Support μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μετά την παράταση που δόθηκε η σχετική προθεσμία λήγει στις 9 Αυγούστου 2021.

Έτσι, λίγα 24ωρα θα έχουν στην διάθεσή τους έχουν όσες επιχειρήσεις υπό το βάρος της πανδημίας δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα στα μεγέθη τους και είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Όσοι σπεύσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν «πιστωτικά σημειώματα», δηλαδή «κουπόνια», με τα οποία θα μπορούν να «καλύψουν» τις υποχρεώσεις τους έναντι του Κράτους μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Με τις πρόσφατες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τροποποιήθηκε η ΚΥΑ για τη Β΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (ΦΕΚ Β΄ 3492/31.7.2021 και Β΄ 3529/3.8.2021). Με την εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζεται ότι οι νέες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), δύναται να ενταχθούν στο μέτρο με βάση το σημείο 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον εμφανίζουν ζημία και μείωση τζίρου κατά 30% κατά την επιλέξιμη περίοδο, σε σχέση με το 2019.

Τι πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα

Σε περίπτωση που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, τότε μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου, εφόσον τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30% από το σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων, ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021. Κατά την αίτηση οι επιχειρήσεις δηλώνουν το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές και το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Έτσι, εκείνοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» θα πρέπει να δηλώσουν:

α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,

β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης.

Πότε «ακυρώνεται» η ενίσχυση

Με ποιο τρόπο όμως χορηγείται η ενίσχυση;

Ι. με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 με την ακόλουθη σειρά:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,

β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

γ) από Φ.Π.Α.,

δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΙΙ. ή με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά πιστωτικό για ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφαρμόζεται ως εξής:

α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.

β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ, όμως: Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31 Δεκεμβρίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα!


Πηγή: enikonomia.grΕκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο www.PressBOMB.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP