Δήμος Σερρων: Με τη διαδικασία του κατεπειγοντος η μελέτη για τη γέφυρα του Τσελιου


Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.  Μοναδικό θέμα συζήτησης αποτελεί η λήψη απόφασης λόγω της άμεσης ανάγκης ελέγχου επάρκειας της γέφυρας “Τσέλιου”, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκευή της, η αποσόβηση του κινδύνου κατάρρευσης και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε αυτή.

[ads-post] 

Ειδικότερα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να εγκρίνουν την απευθείας ανάθεσης της με αριθ. 61/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Έλεγχος επάρκειας (στατικής – υδραυλικής), μελέτη ενίσχυσης / αποκατάστασης της γέφυρας “Τσέλιου” Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 77.683,99 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 203 παρ. 3δ1 του Ν. 4555/2018).