Από σήμερα οι αιτήσεις για τη δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»


ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

▪ Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης με τη μορφή ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
▪ Επιχορήγηση επιχείρησης με ποσό  ίσο με το 50% ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ 2019
▪ Όριο Επιχορήγησης: 5.000 έως 50.000€
▪ Δικαιούχοι είναι οι ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019, δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 & έχουν έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση
▪ Υποβολή Αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
▪ Προθεσμία υποβολής: 10.09.2020 (ώρα 10.00) έως 09.10.2020 (ώρα 15.00)