Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Αθ.Μαλλιαράς: «Απόλυτη προτεραιότητα για το Επιμελητήριο τα έργα στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO»

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

/ by Newsroom


Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής 03 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθανάσιος Μαλλιαράς προκειμένου να ενημερώσει για τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για υποέργα της πράξης «Παρεμβάσεις αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO του Επιμελητηρίου Σερρών».

Ο κ. Μαλλιαράς επανέλαβε πως ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.032.548,00   ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Οι παρεμβάσεις της Πράξης αφορούν τη δημιουργία των ακόλουθων υποδομών:

  • Μόνιμο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο
  • Θερμοκοιτίδα για Νεοφυείς Επιχειρήσεις
  • Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Πολιτισμού
  • Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων.

Όπως επισήμανε, έχουν υλοποιηθεί τα τρία πρώτα Υποέργα, μεταξύ των οποίων είναι και η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου που θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις.

Σε ότι αφορά το τεχνικό έργο– εργολαβία, ο κ. Μαλλιαράς τόνισε πως έχουν ολοκληρωθεί και έχουν σταλεί στις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) όλες οι απαραίτητες μελέτες για την δημοπράτησή του, η οποία αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων μηνών.

Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανέφερε : «Στο πλαίσιο της διαφάνειας και με στόχο την υποστήριξη όλων των επιχειρήσεων – μελών μας, πραγματοποιήσαμε δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές των Υποέργων 5 «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων», 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης- ψύξης- αερισμού» και 7 «Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS)», προκειμένου να προχωρήσουμε μετά στη δημοπράτησή τους.

Κατόπιν της διαβούλευσης αλλά και της σύμφωνης γνώμης της διαχειριστικής αρχής του έργου για τις ανωτέρω προδιαγραφές, προκηρύξαμε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τα ανωτέρω υποέργα, με συνολικό προϋπολογισμό 821.889,85€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρία τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων – Π/Υ 89.963,85€ πλέον ΦΠΑ
  • ΤΜΗΜΑ 2 ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης- ψύξης- αερισμού – Π/Υ 671.926,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  • ΤΜΗΜΑ 3 ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) – Π/Υ 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των Τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα Τμήματα. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει   βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 07/03/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00:00.

Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε υποέργο ορίζεται στους 8 μήνες.

Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις μέλη μας που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς και πληρούν τους όρους της διακήρυξης να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά».

Ο Αθανάσιος Μαλλιαράς επισήμανε την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει το Επιμελητήριο Σερρών στην αξιοποίηση του μοναδικού χώρου του Επιχειρηματικού Κέντρου και τους ταχύτατους ρυθμούς με τους οποίους κινείται ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα . Τόνισε δε για ακόμη μια φορά, πως στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων , το Επιχειρηματικό Κέντρο να γίνει ο χώρος όπου θα χτυπά η καρδιά του «επιχειρείν», με σημαντικά γεγονότα και δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα κάνουν τις Σέρρες σημείο αναφοράς.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP